วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559

การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทางเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นหรือเพื่อหาความรู้ องค์กรการท่องเที่ยวของสหประชาชาติ (World Tourism Organization) กำหนดไว้ว่า การท่องเที่ยว หมายถึง การเดินทาง โดยระยะทางมากกว่า 40 กิโลเมตรจากบ้าน เพื่อจุดประสงค์ในการพักผ่อนหย่อนใจ

ประเภทของการท่องเที่ยว

1. การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนเกษตรกรรม เช่น สวนสมุนไพร ฟาร์ม
2. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การเดินทางไปในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ
3. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เป็นการท่องเที่ยวและเยี่ยมชมสถานที่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม
4. การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ การรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผสมผสานในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยมีกิจกรรมเพื่อการรักษาสุขภาพเป็นกิจกรรมสำคัญของการท่องเที่ยว
5. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ เช่น การเดินทางไปเยี่ยมเยียนลูกค้า หรือ ดูแลงานและได้ไปท่องเที่ยวในท้องถิ่นนั้นๆประมาณ 1-2 วัน

ประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุด


อันดับ
ประเทศ
ทวีป
จำนวนนักท่องเที่ยว
(2014)
จำนวนนักท่องเที่ยว
(2013)
1
ฝรั่งเศส
ยุโรป
83.7 million
83.6 million
2
สหรัฐอเมริกา
อเมริกาเหนือ
74.8 million
70.0 million
3
สเปน
ยุโรป
65.0 million
60.7 million
4
จีน
เอเชีย
55.6 million
55.7 million
5
อิตาลี
ยุโรป
48.6 million
47.7 million
6
ตุรกี
ยุโรป
39.8 million
37.8 million
7
เยอรมนี
ยุโรป
33.0 million
31.5 million
8
สหราชอาณาจักร
ยุโรป
32.6 million
31.1 million
9
รัสเซีย
ยุโรป
29.8 million
28.4 million
10
เม็กซิโก
อเมริกาเหนือ
29.1 million
24.2 million

แหล่งอ้างอิงข้อมูล : https://th.wikipedia.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น